Simultano prevođenje

Prevođenje » Simultano prevođenje

Za simultano prevođenje, uz prethodnu najavu, naši prevodioci su dostupni i na dogovorenoj lokaciji, bilo gde u Srbiji. Za duže trajanje simultanog prevođenja, prevodioci na licu mesta su efikasniji i nude maksimum kvaliteta usluga prevođenja. Prevodioci agencije FLASH su visoko-kvalifikovani za simultano prevođenje u svim vrstama industrije, a najčešće mogu biti lako dostupni uz najavu od 24-48h unapred.

U nekim slučajevima najava može biti i kraća, a to zavisi najviše od trenutne zauzetosti prevodioca.

Prevođenje visokog kvaliteta na licu mesta moguće je i u slučajevima potrebe za simultanim prevođenjem.

Simultano prevođenje

Simultano prevođenje se uglavnom radi za velike grupe i konferencije. Simultano prevođenje se često koristi na konferencijama i velikim prezentacijama gde velikom delu publike treba prevodilac ili gde je prevod na više jezika potreban u isto vreme.

Simultano prevođenje kao pristup zahteva skoro istovremeno prevođenje onoga što je rečeno, tako da govornik ne prekida svoje izlaganje.

Simultano prevođenje se postiže uz pomoć specijalno obučenih prevodilaca ili timova koji rade unutar kabine koja emituje svoj glas publici koja koristi slušalice. Za više jezika, nije neobično korišćenje i više timova za pokrivanje nekoliko jezika u procesu simultanog prevođenja.

Simultani prevod za sve oblasti

Medicina, tehnika, tehnologija, farmacija, naučna istraživanja, prava, bankarstvo, finansije, sudstvo, sudska medicina, patenti, poljoprivreda, veterina, IT, software, hardware, elektrotehnika, prirodne i egzaktne nauke, metalurgija, uputstva za upotrebu raznih uređaja, termotehnika, elektro instalacije, el. struja i još mnoštvo toga.

Naše simultane prevode vrše prevodioci specijalizovani za tražene oblasti, koji će uvek pružiti maksimalan kvalitet simultanog prevoda.


OSTALE USLUGE TUMAČA
 • Lektura - lektorisanje prevoda

  Lektura- lektorisanje prevoda

  Lektura, korektura i redaktura prevoda za sve jezike. Pošaljite prevod i veoma brzo ćete dobiti odgovor sa predlogom rešenja i cene...

 • Prevod diploma, svedočanstava, uverenja

  Prevod diploma i ostalih dokumenata za lekare i medicinske sestre

  Prevod diploma, svedočanstava, uverenja i potvrda sa i bez overe u Agenciji sudskog tumača Flash. Prevod i svih ostalih dokumenata na sve jezike...

 • Prevod plana i programa nastave

  Prevod nastavnih planova i programa medicinskih fakulteta za lekare, prevod diploma i svedočanstava za medicinske sestre. Prevod svih stručnih tekstova za sve profesije...

 • Prevod sajtova

  Prevod tekstova za sajtove za sve jezike. Prevođenje tekstova za sajtove se može raditi preuzimanjem postojećih tekstova sa sajta ili slanjem tekstova za sajtove...

 • Sudski tumač za otvaranje firme

  Sudski tumač Beograd - Otvaranje firme u Srbiji i inostranstvu

  Sudski tumač za otvaranje novih firmi stranih državljana u Srbiji i otvaranje firme od strane naših državljana u inostranstvu... Ubrzajte ceo proces pozovite nas na 060 54 55 484 ili 064 944 18 58...

 • Sudski tumač za stručne tekstove

  Sudski prevod stručnih tekstova Beograd

  Sudski tumač za stručne tekstove, prevod sa overom za diplome i svedočanstva je u većini slučajeva obavezan, bilo da se radi o prevodu na srpski ili sa srpskog jezika na bilo koji drugi jezik...

 • Sudski tumač za sve jezike

  Sudski tumač Beograd - Sudski prevod sa overom Beograd

  Sudski tumači Agencije Flash su vrhunski stručnjaci u oblasti prevoda, a prevod sa overom se može raditi sa bilo kog na bilo koji jezik. Pozovite nas i uverite se u mogućnosti naših sudskih tumača...

 • Sudski tumač za ugovore

  Sudski tumač za ugovore-Prevod ugovora sa overom Beograd

  Sudski tumači u Agenciji Flash su takođe specijalizovani i za prevod ugovora svih vrsta. Prevod ugovora sa overom sudskog tumača je moguć na bilo koji jezik, veoma povoljno i brzo...

 • Sudski tumač za venčanja

  Sudski tumač za venčanja-Prisustvo sudskog tumača na venčanju

  Sudski tumač, odnosno njegovo prisustvo, je u nekim slučajevima obavezno prilikom sklapanja brakova pred zvaničnim institucijama. Sudski tumač-prevodilac Agencije Flash je tu za vas...

 • Pošaljite fajl za prevod

  Sudski tumač Beograd - prevod poslatih fajlova

  Slanje fajla ili fajlova za prevod ili sudsko tumačenje možete uraditi putem maila tumac.beograd@gmail.com. Po pristizanju maila pozvaćemo vas...